KALİTE

KALİTE
YÖNETİMİ

KALİTE POLİTİKASI

 

En iyi ekipman ve iş gücünü kullanarak; müşteri istekleri ve sektördeki gelişmelere uygun olarak tasarlanmış dünya standartlarında, kaliteli, uygun fiyatlı tel şekillendirme, sac şekillendirme, puntalama, metal parça ve yay ürünleri sunmak. Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı esas almak. Müşteri odaklı olup, müşterilerimizin beklentilerini karşılamada süreklilik sağlamak ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almak. İş etik ve ahlak kurallarına uygun kaliteli üretim sürecini en yeni teknolojik imkanlarla gerçekleştirerek gelişimini sürdürmek. Yasal mevzuat ve düzenleyici yapıların gerekliliklerine uyum sağlayıp, taahhüt etmek. Kalite Yönetim Sistemi şartlarını uygulayıp, sürekliliğini etkin kılmak.

 

PUNTEL'İN TEMEL KALİTE POLİTİKASIDIR. 

  

 

 

ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKASI

Topluma ve gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumluluğun bilinci ile;

* Yürürlükte olan ulusal, uluslararası çevre ve enerji mevzuatlarına, standartlara ve düzenlemelere uymak,

* Enerji tasarrufunu ve verimliliğini arttırarak, geri kazanımı özendirip desteklemek,

   

* Personel ve tedarikçilerimizde çevre ve enerji tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak,

* Doğal dengeyi koruyup, doğal kaynakların tüketimini azaltmak,

* Dokümante edilmiş ÇYS ve EYS uygulamalarına uyum sağlamayı taahhüt etmek,

* Tetkik performanslarını sürekli izleyip iyileştirmek.

                     

 

PUNTEL'İN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKASIDIR.

   
                       

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak amacıyla en uygun çalışma yöntemlerini belirlemeyi,
Çalışanın memnuniyetini sağlayıp, sıfır kaza hedefi ile çalışmalarını sürdürmeyi,

 
 

İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve diğer şartları yerine getirmeyi,

 

İş Sağlığı Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi adına bilgilendirme ve eğitim
faaliyetleri düzenleyerek paydaşlarında farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmayı,

 
 

Tehlikeleri kaynağında yok etmeyi veya kabul edilebilir seviyeye getirmeyi taahhüt etmek.

 
   

PUNTEL'İN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASIDIR.

 

 

 

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Puntel'in bilgi güvenliği politikasının hedefi kendi verileri ve bilgi varlıkları ile paydaşlarınca iletilmiş olan verileri iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.

 
 

Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar ve tedarikçilerimiz için zorunludur.

 

Puntel'in Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır.

     

* Bilginin yetkisiz erişimden korunması
* Bilginin gizliliğinin sağlanması
* Bilginin bütünlüğünün korunması
* İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün kılınması
* Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 
 
 
 
       

PUNTEL'İN BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASIDIR

 

1977'den BU GÜNE EMEKLE ÖZVERİYLE İHTİYAÇLARA UYGUN ÇÖZÜMLER