KURUMSAL

PUNTEL
METAL PARÇA

​PUNTEL METAL PARÇA İMALAT SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ.;1977 yılından bu yana beyaz eşya, otomotiv, savunma sanayi, elektrik, dekorasyon vb. sektörlerine yardımcı sanayi olarak müşterilerine, sunduğu hizmetin ve kalitenin rahatlığını yaşatmaktadır.

3200 m2 üretim ve ofis alanı , deneyimli personeli , yeniliklere açık politikaları , modern anlayışlara sahip yönetim ve mühendis kadrosu ile güvenilirliğini sürdüren PUNTEL , bugün ; çalıştığı firmaların memnuniyetlerini referans edinerek yurt-içi, yurt-dışı pazarlarında kendini ispatlamış ve toplam kalite yönetimi felsefesiyle büyümeyi kendine hedef seçmiştir.

Kalitenin , yaşanan bir kavram olduğu inancı ile çalışan PUNTEL ; tel aksesuarlar , metal parçalar , yay ve montaj imalatı yapmaktadır.PUNTEL ; sunduğu seçenek zenginliği , özel tasarımlara dayalı talepleri karşılayabilme yeteneği , müşterilerinin rekabet gücünü de göz önüne alan uygun fiyatları ve ürünlerindeki kalite farkıyla müşterilerinin her zaman yüzünü güldürmeye devam etmektedir.

Metal Parça ve Saç Şekillendirme Bölümü , Yay İmalat Bölümü ve Kalıphanesi 'nde farklı çalışma imkanları sunan eksantrik presler , elektronik puntalar , CNC yay tezgahları , yay makinaları ile üretimi destekleyen makine ve teçhizatlar bulunan PUNTEL 'in makine parkı ; yeni iş alanlarına atılabilmesine olanak sağlayabilecek nitelikte olup modern teknolojiyi izleyebilecek yapıyla da sürekli desteklenmektedir.

 

KVKK AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

 

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması

ve/veya

 • Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon grup şirketlerine,
 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 • KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

  VİZYONUMUZ ÇEVREYE SAYGILI BİR FİRMA OLARAK
  SEKTÖRÜMÜZDE LİDER KONUMDA BULUNMAK
  SÜREKLİ BÜYÜYEN VE GELİŞEN BİR FİRMA OLARAK
  ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK MİSYONUMUZDUR

  KALİTE & ÇEVRE
  POLİTİKAMIZ

  • En iyi ekipman ve iş gücünü kullanarak; müşteri istekleri ve sektördeki gelişmelere uygun olarak tasarlanmış dünya standartlarında, kaliteli, uygun fiyatlı tel şekillendirme, sac şekillendirme, puntalama, metal parça ve yay ürünleri sunmak.
  • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı esas almak.
  • Müşteri odaklı olup, müşterilerimizin beklentilerini karşılamada süreklilik sağlamak ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almak.
  • İş etik ve ahlak kurallarına uygun kaliteli üretim sürecini en yeni teknolojik imkanlarla gerçekleştirerek gelişimini sürdürmek.
  • Yasal mevzuat ve düzenleyici yapıların gerekliliklerine uyum sağlayıp, taahhüt etmek.
  • Entegre Yönetim Sistemi şartlarını uygulayıp, sürekliliğini etkin kılmak.   

  PUNTEL’İN TEMEL KALİTE POLİTİKASIDIR.

  • Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için  ilgili tüm yasa ve yönetmenliklere uymak,
  • Çevre etkilerini kontrol altında tutarak, bu etkileri azaltıp çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek,
  • Tüm çalışanları çevre ile ilgili  bilinçlendirerek, bu bilincin üretim faaliyetine aktarılarak gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

  PUNTEL’İN TEMEL ÇEVRE POLİTİKASIDIR.

  TARİHÇE
  1977
  • Müşteri memnuniyetini temel prensip edinen Puntel; işbirlikçi yapısıyla 1977 yılından bu yana beyaz eşya, otomotiv, savunma sanayi, elektrik, ısı, dekorasyon, tarım sektörlerine yardımcı sanayi olarak ürün ve hizmet vermektedir. Aynı zamanda Puntel; ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesine sahiptir.
  • Ar-Ge departmanları tarafından tasarlanan ürünlerde parça tutma, esneklik kazandırma ve mukavemet  kazandırma gibi ihtiyaçlar için dizayn edilen özel yaylardır.

  PUNTEL  'de bir çok tipde ve istenilen pozisyonlarda her çeşit yay üretilebilmektedir.